Kontaktné údaje

Tallerova 10, 811 02 Bratislava I.
Jedľová 7/14037, 821 07 Bratislava II.
Kukučínova 459, 929 01 Dunajská Streda

tel.: +421/2/5263-5646 (Bratislava)
fax: +421/2/3301-0394 (Bratislava)

tel.: +421/31/552-68-96 (Dunajská Streda)
fax.: +421/31/552-68-96 (Dunajská Streda)

potasch@potasch.eu

Veríme v to, že i v hektickej a modernej dobe súčasnosti je základom práce advokáta priamy kontakt s klientom.

V advokátskej kancelárii Potásch & Potásch s.r.o. nerozlišujeme prípady na malé a veľké... každý klient je pre nás rovnako dôležitý.

Členov nášho pracovného tímu vyberáme mimoriadne dôsledne. Musia spĺňať nielen striktné odborné, ale aj morálne predpoklady.