O NÁS

Všetky aktivity našej kancelárie sa sústreďujú na to najdôležitejšie - plniť priania klientov a pomáhať im. 

V advokátskej kancelárii Potásch & Potásch s.r.o. zastávame názor, že kvalitné služby - v akejkoľvek sfére - si nevyžadujú osobitný priestor na prezentáciu a reklamu. Toto platí ešte viac v rámci služieb, ktorých súčasťou je priama a intenzívna práca s ľuďmi...

Veríme v to, že skúsenosti našich klientov s našou advokátskou kanceláriou môžu byť dostatočným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí potrebujú právne služby, pričom na tento účel zvažujú (aj) spoluprácu s advokátskou kanceláriou Potásch & Potásch s.r.o.. Rozumieme sile slova spokojného klienta a pozitívnych referencií...

Sme presvedčení o tom, že tradícia je jedným z hlavných pilierov advokátskej profesie, pričom k menu našich spolupracovníkov, resp. advokátov sa viaže poskytovanie právnych služieb v rozsahu približne troch desaťročí. 

Vítame Vás na našich stránkach, ktoré predstavujú skôr základnú orientačnú bázu o našej činnosti, určite nie komplexný súbor informácii. Tie Vám však radi poskytneme na osobnom stretnutí (na jednom z našich pracovísk).