O NÁS

Všetky aktivity našej kancelárie sa sústreďujú na to najdôležitejšie - plniť priania klientov a pomáhať im. 

V advokátskej kancelárii Potásch & Potásch s.r.o. zastávame názor, že kvalitné služby - v akejkoľvek sfére - si nevyžadujú osobitný priestor na prezentáciu a reklamu. Toto platí ešte viac v rámci služieb, ktorých súčasťou je priama a intenzívna práca s ľuďmi...

Veríme v to, že skúsenosti našich klientov s našou advokátskou kanceláriou môžu byť dostatočným zdrojom informácií pre všetkých, ktorí potrebujú právne služby, pričom na tento účel zvažujú (aj) spoluprácu s advokátskou kanceláriou Potásch & Potásch s.r.o.. Rozumieme sile slova spokojného klienta a pozitívnych referencií...

Sme presvedčení o tom, že tradícia je jedným z hlavných pilierov advokátskej profesie, pričom k menu našich spolupracovníkov, resp. advokátov sa viaže poskytovanie právnych služieb v rozsahu približne troch desaťročí. 

Vítame Vás na našich stránkach, ktoré predstavujú skôr základnú orientačnú bázu o našej činnosti, určite nie komplexný súbor informácii. Tie Vám však radi poskytneme na osobnom stretnutí (na jednom z našich pracovísk).


Spolupracujúci advokát

Sme radi, že stabilným členom našho tímu je kolega - advokát - JUDr. Milan Ďurica, LL.M., PhD., ktorý okrem magisterského vzdelanánia  na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, získal aj titul LL.M. na Právnickej fakulte Friedrich-Schiller-Universität v Jene (Spolková republika Nemecko) a PhD. na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici so zameraním na obchodné spoločnosti v európskom priestore. 

V rámci spolupráce s advokátkou kanceláriou Potásch & Potásch s.r.o., JUDr. Ďurica, LL.M., PhD. - participuje na právnych službách vo všetkých odvetviach právneho poriadku, v rámci ktorých poskytujeme právne služby našim klientom.