Odmena advokáta

ODMENA ADVOKÁTA 

Odmena advokáta sa odvíja primárne od dohody strán (klient - advokát). Ak takáto dohoda medzi stranami uzatvorená nebola, odmena advokáta (a ďalšie súvisiace náhrady) vyplývajú z vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky - č. 655/2004 Z. z. 

Účinné znenie predmetnej vyhlášky nájdete na www.slov-lex.sk. Ďalšie informácie k trovám, súdnym poplatkom a pod. nájdete aj na stránke www.trovy.sk. 

V našej advokátskej kancelárii Vám (po oboznamení sa s Vašou právnou vecou), radi poskytneme orientačný odhad procesných nákladov, resp. odmeny advokáta za právne služby, ktoré budú predmetom Vašej požiadavky. 

Spolupráca klienta s advokátom môže byť paušálna alebo na báze ad hoc (vždy pre konkrétny prípad).